Večerné inscenácie     Dokucyklus pre mládež     Anglické inscenácie     Pouličné inscenácie

Od Antigony po L+S

Od Antigony po L+S

Pavučina lží

Pavučina lží

Autorská inscenácia s prvkami dokumentárneho divadla o prekrúcaní pravdy kedysi a dnes

United Neighbours of London

United Neighbours of London

Činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako učebná pomôcka.

Dick Whittington and His Cat

Dick Whittington and His Cat

Činoherná anglická rozprávka s pesničkami pre I. a II. stupeň ZŠ

Laki' s Town

Laki' s Town

Činoherná anglicko-slovenská inscenácia pre žiakov I. a II. stupňa

Spleť

Spleť

Príbeh o mladých ľuďoch z generácie Z, ktorá patrí medzi tie najosamelejšie generácie na svete.

Dokonalé dieťa

Dokonalé dieťa

Divadelná komédia o rôznych prístupoch k rodičovstvu a výchove detí.

Nahlas

Nahlas

Autorská dokumentárna inscenácia pre študentov SŠ o tom, ako ne/chránime svoje životné prostredie.

November 1989

November 1989

Autorská dokumentárna inscenácia pre študentov SŠ, ktorá reflektuje udalosti z roku 1989.

Egg on a trip

Egg on a trip

Bábkovo činoherná anglická rozprávka inscenovaná ako učebná pomôcka pre začiatočníkov.

Big Bang

Big Bang

Činoherné anglicko-slovenské predstavenie pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

Lazy goat

Lazy goat

Činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami pre žiakov I. stupňa ZŠ.

Last wish

Last wish

Činoherná anglická divadelná inscenácia pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Rozprávkové ozruty

Rozprávkové ozruty

Pouličná divadelná show v nadrozmerných maskách.

Veľká rodinka

Veľká rodinka

Interaktívna pouličná show.

Tisíc a jedna stories

Tisíc a jedna stories

Činoherné anglicko-slovenské predstavenie pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

Pik a Nik

Pik a Nik

Originálna zábavná show pre deti.

Trojkolkári

Trojkolkári

Pouličná show na nadrozmerných trojkolkách.


4 ŽIVLY

V dnešnom svete, ktorý čelí stále rastúcim environmentálnym výzvam a klimatickým zmenám, je nevyhnutné venovať pozornosť environmentálnej výchove a vzdelávaniu a budovať zodpovednosť za životné prostredie. Projekt 4 ŽIVLY vznikol z vnútornej potreby reagovať na aktuálnu situáciu a približuje environmentálne témy prostredníctvom štyroch základných elementov prírody - voda, vzduch, zem a oheň – spracovaných do divadelnej inscenácie, vzdelávacej enviro aplikácie a metodickej príručky.

 

Projekt 4 ŽIVLY je zameraný na vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy prezentovanej netradičnou formou. Vznikol s cieľom podnecovať záujem žiakov a žiačok o prírodu a ochranu životného prostredia prostredníctvom umeleckého zážitku z divadla, oboznámiť žiakov s aktuálnymi environmentálnymi problémami a klimatickými zmenami, ale aj šíriť príklady pozitívnej praxe v environmentálnej oblasti a inšpirovať mladú generáciu k individuálnym aktivitám. 

 

Viac informácií dostupných na https://elementy.app