United Neighbours of London

Činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako učebná pomôcka. 

Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav s atraktívnymi dialektami, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo, to všetko prináša náš nový titul.

Tajomný list, ktorý dostanú obyvatelia bytovky, zamieša osudy všetkých nájomníkov a ukáže, aké dôležité je si pomáhať. Príbeh upriamuje pozornosť diváka na dobré vzťahy so svojimi najbližšími. Ako napovedá názov, nepôjde v prvom pláne o rodinné vzťahy, ale o vzťahy s tými, ktorých máme okolo seba, pod sebou, nad sebou, alebo len cez chodbu. Rodinu a susedov si v živote nevyberieme, preto je dobrý sused nad zlato. Doba, ktorú žijeme, je extrémne sociálna v digitálnom zmysle, ale chýba jej fyzický kontakt, dotyk, skutočná realita. Viac pozornosti sa dostáva displejom ako ľuďom z mäsa a kostí okolo nás. Kto mi však pomôže, keď pôjde do tuhého? Zvládnem to sám? 

Spolupracujeme s pedagógmi

Pri príprave scenára sme, ako vždy, spolupracovali aj s pedagógmi anglického jazyka tak, aby sme dokázali naplno využiť obsah školských osnov a pre žiakov pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. Inscenácia maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote.

Divadlo ako výzva aj pre začiatočníkov

Inscenácia je určená pre začiatočníkov, aj pokročilých v anglickom jazyku. Nejde o to, aby sa predstavenia zúčastnili len jazykovo zdatní žiaci, ale aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Našim skúseným hercom sa dosiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca.

Zameranie predstavenia

Časy:
present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses

Iné:
conditional sentences, passive voice, phrasal verbs

 

 

 

  

Pracovné materiály

Vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení k predstaveniu, vďaka ktorým sa žiaci môžu vopred pripraviť na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich čakajú.


Predstavenie je vhodné pre mladých divákov a diváčky od 13 rokov.

Dĺžka predstavenia je približne 60 minút.

1/4

Tvorivý tím:

Scenár, réžia: Tomáš Hudcovič
Dramaturgia: Michaela Hriňová
Preklad a jazyková spolupráca: Stephanie Staffen
Výprava: Pavol Húšťava

Účinkujú: Hana Jagošová, Tadeáš Bolo, Milan Oravec

Alternácie: Katarína Macková/Alexandra Lukáčová/Miroslava Durná, Adam Marenišťák/František Suchoň/Norman Šáro, Dávid Selecký/Norbert Čabala

 

Manažérka pre predaj inscenácie:

Ing. Veronika Agricolová

0907 856 743
veronika@divadelnecentrum.sk

 

Mohlo by vás zaujímať:

Dick Whittington and His Cat

Dick Whittington and His Cat

Činoherná anglická rozprávka s pesničkami pre I. a II. stupeň ZŠ