4 ŽIVLY

V dnešnom svete, ktorý čelí stále rastúcim environmentálnym výzvam a klimatickým zmenám, je nevyhnutné venovať pozornosť environmentálnej výchove a vzdelávaniu a budovať zodpovednosť za životné prostredie. Projekt 4 ŽIVLY vznikol z vnútornej potreby reagovať na aktuálnu situáciu a približuje environmentálne témy prostredníctvom štyroch základných elementov prírody - voda, vzduch, zem a oheň – spracovaných do divadelnej inscenácie, vzdelávacej enviro aplikácie a metodickej príručky.

Projekt 4 ŽIVLY je zameraný na vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy prezentovanej netradičnou formou. Vznikol s cieľom podnecovať záujem žiakov a žiačok o prírodu a ochranu životného prostredia prostredníctvom umeleckého zážitku z divadla, oboznámiť žiakov s aktuálnymi environmentálnymi problémami a klimatickými zmenami, ale aj šíriť príklady pozitívnej praxe v environmentálnej oblasti a inšpirovať mladú generáciu k individuálnym aktivitám. 

Viac informácií dostupných na https://elementy.app

Projekt sa realizuje v období od 06-2021 do 09-2023.