4 ŽIVLY

Projekt 4 ŽIVLY je zameraný na vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy prezentovanú netradičnou formou - neformálnym vzdelávaním prostredníctvom interaktívneho divadla (s aktívnym zapojením zúčastnených divákov - žiakov)       a prostredníctvom environmentálnych aktivít realizovaných naživo, aj v online aplikácii. 

Projekt vznikol s cieľom podnecovať záujem žiakov a žiačok o prírodu a životné prostredie prostredníctvom umeleckého zážitku z divadla. Jeho cieľom je nielen oboznámiť žiakov s aktuálnymi environmentálnymi problémami a klimatickými zmenami, ale aj šíriť príklady pozitívnej praxe v environmentálnej oblasti a inšpirovať mladú generáciu k individuálnym aktivitám.

Súčasťou projektu je interaktívna divadelná inscenácia, vzdelávacia online aplikácia a metodická príručka najmä pre učiteľov prírodovedných a umelecko-výchovných predmetov ako prostriedok pri tvorbe netradičných inovatívnych foriem výučby. Komplexný umelecko-vzdelávací materiál pre výučbu environmentálnej výchovy bude voľne šíriteľný a dostupný pre všetky školy v rámci krajín EU v 4 jazykoch (SK, CZ, PL, EN).

 

Divadelná inscenácia 4 ŽIVLY pozýva svojich divákov na podmanivé stretnutie so Vzduchom, Zemou, Ohňom a Vodou. Alegorické postavy sa ukazujú ako živé bytosti plné túžob, temperamentu, ale aj bolesti vo večnom boji o prežitie. Od   prvotnej vibrácie a harmonického prepojenia všetkých živlov a stvorení, keď existovala jednota všetkého živého a neživého   sa postupne dostávame do súčasného sveta, v ktorom treba znovu objaviť citlivosť, spolupatričnosť, empatiu a rovnováhu života.

Projekt sa realizuje v období od 06-2021 do 06-2023.