4 ŽIVLY

Projekt 4 ŽIVLY je zameraný na oblasť vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy prezentovanú netradičnou formou, neformálnym vzdelávaním prostredníctvom interaktívneho divadla (s aktívnym zapojením zúčastnených divákov - žiakov) a prostredníctvom enviro aktivít, realizovaných naživo aj v online aplikácii.

Projekt sa realizuje v období od 06-2021 do 06-2023.