Dick Whittington and His Cat

Tradičný britský príbeh o chudobnej sirote Dickovi, ktorý sa aj vďaka svojej kamarátke mačke stane starostom Londýna. 

Chudobná sirota Dick Whittington minul svoje posledné peniaze na mačku Kitty. Spoločne sa vydávajú do Londýna dúfajúc, že tam na nich čaká zlatom vydláždené mesto. No opak je pravdou. V šedi hlavného mesta Británie znejú zvuky zvonov, ktoré Dickovi predpovedajú, že sa z neho raz stane starosta Londýna. Dobrota kupca Fitzwarrena dokazuje, že to čo, nás spája, je silnejšie a väčšie než to, čo nás delí a že vďaka Dickovej priateľke, mačke Kitty, nie sú poklady a bohatstvo marockého sultána ničím nereálnym. No je to naozaj ten najväčší poklad? Alebo na Dicka v Londýne čaká ešte niečo väčšie?


Jednoduchá angličtina, hravá forma, veselé pesničky ako kľúč k pochopeniu príbehu 

Jednoduché používanie anglického jazyka, komediálna forma spolu s veselými anglickými pesničkami, ktoré rámcujú jednotlivé situácie, zaisťujú rozprávke plynulé tempo a ľahké prijatie aj medzi tými najmenšími detskými divákmi. Medzi jednotlivými dejstvami odznie resumé v slovenskom jazyku, aby príbeh porozumeli aj tí žiaci, ktorí sa ešte s angličtinou až tak nekamarátia. 

Naším cieľom je ľahkou, hravou formou a pomocou veselých pesničiek rozvíjať jazykové schopnosti detí, obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.

Divadlo ako výzva aj pre začiatočníkov

Táto anglická rozprávka je určená pre každého, pre začiatočníkov aj pokročilých v anglickom jazyku. Nejde o to, aby sa predstavenia zúčastnili len jazykovo zdatní žiaci, ale aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Našim skúseným hercom sa dosiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca.

 

Pracovné materiály ako inšpirácia na hodiny anglického jazyka

S dostatočným časovým predstihom dodávame pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, vďaka ktorým sa žiaci môžu vopred pripraviť na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich čakajú. Tieto materiály ponúkajú aj inšpiratívny materiál na hodinách anglického jazyka po predstavení.

Predstavenie je vhodné pre mladých divákov a diváčky od 8 rokov.

Dlžka predstavenia približne 60 minút.

Referencie

1/2

Tvorivý tím:

Scenár, hudba, réžia Róbert Mankovecký
Dramaturgia: Michaela Hriňová
Preklad a jazyková spolupráca: Stéphanie Staffen
Kostýmy: Katarína Hajduková
Výprava: Von Dubravay

Účinkujú: Alžbeta Kráľová, Lukáš Puchovský, František Suchoň

Alternácie: Katarína Macková/Alexandra Lukáčová/Miroslava Durná, Adam Marenišťák/Norman Šáro, Dávid Selecký/Norbert Čabala

Manažérka pre predaj inscenácie:

Veronika Agricolová

0907 856 743

veronika@divadelnecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

United Neighbours of London

United Neighbours of London

Činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako učebná pomôcka.