Referencie našich predstavení
Divadelné centrum - profesionálne neštátne divadlo

United Neighbours of London

Dobrý deň, touto cestou sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za pútavé a vtipné divadelné vystúpenie pre našich žiakov, tešíme sa na budúce divadlo. Ďakujeme.

Lucia Bednarčíková, Stredná odborná škola, Kežmarok

Laki' s Town

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujeme za odohrané predstavenie Laki' s Town dnes u nás. Pobavilo aj poučilo. Prajeme veľa úspechov a spokojných divákov a tešíme sa na ďalšie kúsky. :)

Dzúriková, ZŠ s MŠ Kolárovice

Dick Whittington and His Cat

Dobrý deň, v mene našej školy by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za skvelé predstavenie, ako vždy. Vaši herci sú úžasní, téma je zaujímavá a celé predstavenie je aj veľmi vtipné. Páči sa nám aj príprava - úlohy, ktoré sme robili pred predstavením a deti navnadili na príbeh. Úlohy po predstavení a celá debata po predstavení im pomohla lepšie pochopiť celý príbeh. Aj sme sa niečo dozvedeli z histórie. Deti boli veľmi spokojné. Za všetkých veľká vďaka.

Mgr. Katarína Trebuňová, ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Košice

United Neighbours of London

Dobrý deň, chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za predstavenie, ktoré sme so žiakmi videli v pondelok. Bolo naozaj zaujímavé a inšpiratívne, ale aj na zamyslenie sa nad vlastným životom. A hlavne mám veľmi dobré odozvy aj od žiakov, preto sa už teraz tešíme na Vaše ďalšie predstavenia. Prajem Vám ešte veľa úspešných predstavení.

Fabianová, SPŠ Pov. Bystrica

United Neighbours of London

Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za predstavenie, ktoré opäť nadšený tím Vášho divadelného centra predviedol. Bola to opäť nová šálka kávy, nová téma, ale neskutočne silné a aktuálne myšlienky. Vďaka cvičeniam sme mali predprípravu a žiaci naozaj so zaujatím sledovali, nevrteli sa, nenudili sa. Toto bolo niečo úplne iné a veľmi ich to oslovilo, a som veľmi rada, že niektorí naozaj videli a vnímali aj príbeh poza repliky. Ďakujeme.

Andrea Hašková, SOŠ HS a D, Lučenec

Spleť

„Divadelné predstavenie Spleť v nás zanechalo silné dojmy. Odporúčame ho vidieť nielen žiakom, ale aj dospelým. Realisticky zobrazuje spleť životných situácií, s ktorými sa v súčasnej dobe môže stretnúť každý z nás. Témy, ktoré otvára, sú práve v tejto dobe vysoko aktuálne. Predstavenie podľa nášho názoru spĺňa všetky kritéria školského výchovného predstavenia. Forma spracovania je pre žiakov blízka a autentická, vysoko hodnotíme aj diskusiu s odborníkmi po skončení predstavenia.“

Mgr. Jana Zápalová, riaditeľka Odboru školstva BSK a Ing. Jana Dúbravková, vedúca Oddelenia mládeže a športu BSK

Spleť

„Spleť som si osobne zažil so svojou pubertálnou 13-ročnou dcérou. Bol som príjemne prekvapený kvalitou divadelnej produkcie, režisérskym prevedením (Ján Šimko) aj dramaturgiou (Zuzana Palenčíková). Totálne ma dostal autentický umelecký výkon herečky Henriety Virágovej (pamätal som si ju ako účastníčku workshopov na festivale Kiosk). Kvalita produkcie sa vymyká bežnej divadelnej ponuky pre školy. Dvojitú radosť, okrem divadelného zážitku, som mal z kvalitne spoločne stráveného času s dcérou. Ona ohodnotila zážitok na 8 z 10-bodovej škály a pritom je dosť kritická. Súčasťou bola diskusia s odborníkmi z IP-čka (Marek Madro) a hercami na citlivé oblasti (šikana, sebapoškodzovanie, ako pomôcť rovesníkom alebo sebe v náročnom čase dospievania). Dcéru totálne pohltila. Pomohlo nám to nenápadne a citlivo otvoriť dôležité témy tínedžerského veku.

Róbert Blaško, Stanica Žilina-Záriečie

Spleť

„Naši študenti mali za sebou práve zážitok so smrťou spolužiaka z dôvodu nedostatočnej liečby práve jeho vnútorného sveta. Táto téma im ukázala pohľad na to, čo všetko môže zanedbanie tejto oblasti spôsobiť a zároveň videli pohľad z oboch strán. Aj zo strany toho kto spôsobuje bolesť, aj zo strany toho komu bola bolesť spôsobená. Moja prvá reakcia bola, tak to bolo silné kafé, ale veľmi účinné. Študenti odchádzali so zmiešanými pocitmi, s otázkami a dúfam, že s odvahou niečo robiť aj s touto oblasťou. Verím, že aj naďalej bude prínosom a bude pomáhať pri výchove a vzdelávaní. Ďakujem za to, čo robíte. Vaša práca má veľký význam."

Katarína Mechelová, pedagogička na Gymnáziu Hlinská 29, Žilina

Spleť

„Predstavenie Spleť ma zaujalo, pretože bolo autentické, drsné, otváralo oči a tabu témy. Bolo súčasťou prevenčnej aktivity našej školy proti šikane, odporúčam ho všetkým stredným školám (možno 9. ročníkom ZŠ), ktoré tému šikany chcú riešiť, a to najmä preventívnym spôsobom."

Mgr. Monika Gdovcová, pedagogička na Gymnáziu Hlinská 29, Žilina

United Neighbours of London

Ďakujeme pekne, bol to skvelý zážitok. Všetci sme boli nadmieru spokojní, študenti sa vyjadrili veľmi pochvalne, takže máme za sebou super čas strávený s vašimi pánmi hercami.

SPŠE, Bratislava

Pavučina lží

„Radikalizmus a extrémizmus sú fenomény, ktoré sa menia a vyvíjajú rovnako ako spoločnosť. Našou úlohou je, aby neboli rýchlejšie, preto je nevyhnutné, aby sme sa stali inkluzívnou spoločnosťou, v ktorej vyriešime príčiny, budeme chrániť tých, ktorí sú ohrození, vytvoríme možnosti na participáciu mladých ľudí, 
v ktorej bude počuť ich hlas a vytvorí sa priestor na to, aby mohli niečo „zdravo“ ovplyvniť spoločne. Nevyhnutné sú aj systémové kroky, spolupráca s dôležitými aktérmi a inštitúciami - vzájomná otvorenosť a zameranie na riešenia výziev každodenného života v školách, 
v rodinách a to, aby sme nezatvárali pred touto témou oči. Preto sme vďační, že táto téma prenikla aj do umenia v podobe divadelnej inscenácie.“

Marek Madro - IPčko, o. z.

Pavučina lží

„Ak sa mladí ľudia ocitajú v náročných situáciách, ktoré sa dlhodobo alebo cyklicky opakujú a nie sú riešené zo strany tých, ktorí na to majú kompetencie, v rámci svojich možností, berú spravodlivosť do svojich rúk s túžbou
a úmyslom urobiť nejakú zmenu. Ak sú obklopení prostredím, ktoré podporuje ich úmysel, pozitívne alebo negatívne, vzrastá ich odhodlanie ku konaniu. Radikálna propaganda 
v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach je cielená na mladých ľudí, využíva zraniteľnosť tohto vývinového obdobia, je atraktívno-vzrušujúca a priťahuje ako magnet.“

Zuzana Juráneková - IPčko, o. z.

Spleť

„Predstavenie SPLEŤ prináša na divadelné dosky príbeh o mladých ľuďoch, témach a situáciách z ich životov, ale najmä o možnostiach pomoci, ktorá je dostupná, keď prežívajú v živote náročné chvíle. Nie je však iba o mladých a pre mladých. Dospelým ponúka možnosť nazrieť do ich sveta, lepšieho ho vidieť a pochopiť. Dôležitou súčasťou divadelného predstavenia je diskusia s možnosťou anonymného kladenia otázok, čím sa pre mladých ľudí vytvára bezpečný priestor na zdieľanie. Prepojenie umenia, mladých ľudí, psychológie a diskusie do jedného konceptu považujeme za nesmierne dôležité, užitočné a vysielame tým k mladým ľuďom signál, že na nich záleží, že nám ich príbehy nie sú ľahostajné a nie sú na to všetko osamote. Sme vďační, že IPčko sa mohlo stať súčasťou tohto predstavenia, ktoré prichádza za mladými ľuďmi a ukazuje im možnosti na riešenie a zvládanie náročných situácií, s ktorými sa v živote stretávajú alebo môžu stretnúť."

Zuzana Juráneková a Marek Madro - IPčko, o. z.

November 1989

Dobrý deň prajem, ďakujeme veľmi pekne za krásne predstavenie "November 89". Zo strany učiteľov aj žiakov som počula samé pozitívne komentáre. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza

Last wish

Veľmi sa nám to páčilo a ďakujeme.

ZŠ, Svit

Last wish

S divadlom sme boli veľmi spokojní. Ďakujeme.

ZŠ Dudova, Bratislava

Last wish

Ďakujeme veľmi pekne! Predstavenie bolo skvelé! Žiaci boli nadšení!

LINGUA, Stará Ľubovňa

Last wish

Ďakujeme za predstavenie. Našim študentom sa veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie predstavenia. Prajeme veľa úspechov a radosti v ďalšej práci.

GŠM, Moldava nad Bodvou

Lazy goat

Divadelné predstavenie sa nám veľmi páčilo. Všetci naši študenti boli veľmi potešení a spokojní. Určite budeme radi, ak sa budeme môcť aj nabudúce zúčastniť.

Evanjelická spojená škola, LM

Lazy goat

Predstavenie Lazy goat sa žiakom veľmi páčilo, výkony hercov boli skvelé. Ďakujeme.

ZŠ Levočská, SNV

Nahlas

Ďakujeme veľmi pekne za podnetné a emočne silné predstavenie, páčilo sa študentom aj nám učiteľom. V súčasnej dobe je dôležité pre mladú generáciu poukazovať na environmentálnu problematiku, ktorá sa týka nás všetkých a rozvíjať diskusie na tieto témy. Prajeme aj naďalej kopec tvorivých nápadov a ich jedinečnú realizáciu.

SOŠ, Bratislava

November 1989

Predstavenie November 1989 sa žiakom a študentom našej školy páčilo. Bolo urobené veľmi pútavou formou, zrozumiteľne vysvetlené udalosti Novembra 1989, podložené multimediálnou prezentáciou. Určite odporučam aj ostatným školám, nakoľko dnes mladá generácia o udalostaich Novembra 1989 vie veľmi málo a touto formou, ktorá bola pre mládež zrozumiteľná, inovatívna a dynamická sa aspoň sčasti dozvedia viac o dôležitých udalostiach našich dejín.

Mgr. Stromko Martin, Gymnázium Poprad Dlhé Hony

November 1989

Divadelná inscenácia bola pre študentov i dospelých divákov veľmi zaujímavá a inšpiratívna najmä kvôli prepojeniu minulosti a súčasnosti. Príbeh, ktorý opisoval životy mladých ľudí počas totalitného režimu, totiž neskončil "pádom režimu", ale poukázal na podobnosti aj v súčasnej dobe, ktorá je študentom blízka. Vynikajúco hodnotíme aj multikultúrne spracovanie príbehov (príbeh rómskeho dievčaťa) a zapojenie divákov do priebehu divadelného predstavenia. Ďakujeme za takto originálne spracovanú tematiku!

M. Magulová, Súkromná obchodná akadémia DSA ,Žiar nad Hronom

Tisíc a jedna stories

Ďakujeme vám za divadelné predstavenie Tisíc a jedna stories. Hoci predstavenie viac prijali mladšie deti ako diváci vyšších ročníkov, oceňujeme jeho názornosť, nápaditosť a vtip. Vďaka zrozumiteľnej angličtine sa žiaci mohli zabaviť a zároveň upevniť svoje jazykové schopnosti. Páčili sa nám aj materiály- gramatické a lexikálne cvičenia, ktorými sme žiakov mohli jazykovo pripraviť na kultúrny zážitok.

Učitelia ANJ ZŠ s MŠ Podolie

Jack and Joe

Dňa 19.11.2019 sme videli predstavenie Jack&Joe v Lučenci. Sme nadšení vtipným prevedením a zrozumiteľnosťou hry. Ako učiteľka som ocenila pripravené materiály na Vašej stránke. Ako divadelný nadšenec musím vyzdvihnúť skvelé kulisy a efektívne vypĺňanie miest, nielen výchovnými vstupmi, ale aj veľmi vtipnými improvizáciami. Každá veková kategória si prišla na svoje. Ďakujeme.

SOŠHSaD, Lučenec, Mgr. Čierniková

Jack and Joe

Predstavenia sa žiakom veľmi páčili, tešíme sa aj nabudúce. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu.

ZŠ Komenského 22, Svidník, Mgr. Pavelčáková

Silly Bear

Predstavenia sa žiakom veľmi páčili, tešíme sa aj nabudúce. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu.

ZŠ Komenského 22, Svidník, Mgr. Pavelčáková

Silly Bear

V prvom rade Vám chcem poďakovať za dnešné predstavenie A Silly bear, ktoré sa našim žiakom veľmi páčilo. Doposiaľ sme boli vždy spokojní s tým, čo nám Vaši herci predviedli.

Cirkevná ZŠ sv. Gorazda, Námestovo, Mgr. Balcerčíková

Silly Bear

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za divadelné predstavenie Silly Bear, ktoré sme videli 23.1. v DK Zrkadlový háj. Boli sme s prvým stupňom ZŠ Cádrová Bratislava. Divadlo bolo vtipné, malo zmysel.

Rojíková Veronika, ZŠ Cádrová, BA

Silly Bear

S divadlom sme boli veľmi spokojní. :) Ako učiteľ anglického jazyka Vaše divadlo chválim za nápad a prevedenie. Myslím si, že je to pre deti a nás učiteľov prínosom.

ZŠ Limbová 30, Žilina, Mgr. Lichá

Silly Bear

S divadlom sme boli veľmi spokojní. :) Ako učiteľ anglického jazyka Vaše divadlo chválim za nápad a prevedenie. Myslím si, že je to pre deti a nás učiteľov prínosom.

ZŠ Limbová 30, Žilina, Mgr. Lichá

November 1989

Ďakujeme veľmi pekne za podnetné a emočne silné predstavenie, páčilo sa študentom a nám učiteľom pripomenulo časy, s ktorými máme väčšina osobnú skúsenosť. V súčasnej dobe je dôležité, aby sme mladej generácii ukázali spoločenské javy a pripomínali históriu formou zážitkového predstavenia a pomocou osobných príbehov. Prajeme aj naďalej kopec tvorivých nápadov a ich jedinečnú realizáciu.

M.Polončáková SZŠ Moyzesova, Košice

Tisíc a jedna stories

Ďakujeme veľmi pekne, bolo to vtipné, poučné a aktuálne. Nesklamali ste ako vždy.

Ria Volosinova

Tisíc a jedna stories

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše divadelné predstavenie v mene celej našej školy. Pochvala patrí aj Vašim hercom, ktorý nám spríjemnili školské dopoludnie svojim umením. Prajeme im veľa úspechov v ich práci.

R.Michalková, ZŠ Nesluša

Jack and Joe

Sme nadšení vtipným prevedením a zrozumiteľnosťou hry. Ako učiteľka som ocenila pripravené materiály na Vašej stránke. Ako divadelný nadšenec musím vyzdvihnúť skvelé kulisy a efektívne vypĺňanie miest, nielen výchovnými vstupmi, ale aj veľmi vtipnými improvizáciami. Každá veková kategória si prišla na svoje. Ďakujeme.

SOSHSaD, Lucenec

Bold Rabbit in Africa

Vaše divadelné predstavenie Smelý zajko v Afrike sa nám páčilo. Privítali by sme o trošku viac anglických slov, deti všetko rozumeli a aj pozorne počúvali a reagovali kladne na vtipné hlášky. Radi by sme sa zúčastnili aj nabudúce, keď bude Zajko pokračovať :)

Juríčková

Offline

Deti boli spokojné (no,deti...už 17 -roční), všetko rozumeli a to bolo hlavné,že to bolo prispôsobené ich úrovni. Aj smiech bol , ako výraz pochopenia. Ďakujeme.

J.Vasil

November 1989

Dobrý deň, ďakujem pekne za včerajšie predstavenie, ktoré sa nám veľmi páčilo a mali sme z neho krásny a bohatý umelecký zážitok.

Mgr.Viktória Virčíková, SHA - Dufincova, Michalovce

Offline

Ďakujeme za skvelé predstavenie The Onlines! Pobavilo a poučilo . Tešíme sa na budúci rok! Všetko dobré a krásne leto!

Alena ZV

Offline

Dobrý deň, rada by som sa pekne poďakovala všetkým tvorcom aj hercom divadelného predstavenia The Onlines. Veľmi sa nám to páčilo. Tvorte ďalej!

Eva Káziková - SŠ Nižná

Offline

Ďakujeme my vám za predvedené divadelné predstavenia. Sme vašimi stálymi návštevníkmi a zakaždým sa tešíme. Spracovanie tém vynikajúce, krásna angličtina, zrozumiteľná, našli sme tam všetko to, čo preberáme v učebniciach Project, výchovné a poučné momenty - obraz dnešných mladých ale povedzme si aj dospelých ľudí. Kolegovia sme sa zhodli, že vynikajúúúúúúúúúúce a excelentnéééééé. Prajeme vám radosť z toho čo robíte, detský divák je náročný a niečo pripraviť, aby boli deti zaujaté, to chce poznať ich dnešný svet. Vnútorne sú bohaté, chce to však objaviť na pohľad skryté krásy.

Šimková Renáta - CZŠ R.Zaymusa Žilina

Offline

Dobrý deň,  ďakujeme za super predstavenie a už sa tešíme na ďalšie. Výborná úroveň,

Máčadová - SPŠ Dubnica nad Váhom

Offline

Píšem Vám hneď po predstavení a chcem Vám veľmi pekne poďakovať v mene mojom, mojich kolegov i našich žiakov za veľmi príjemný kultúrny zážitok. Bolo to milé predstavenie, všetci sme sa bavili a  strávili pekné piatkové popoludnie.Ešte raz ďakujem.

Žofia Kocúrová

Offline

Dobrý deň, ozývam sa ohľadne včerajšieho anglického divadla v Liptovskom Hrádku. Bolo to skvelé predstavenie, ktoré sa veľmi páčilo nielen žiakom, ale aj nám, učiteľom. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hercom, pretože včera na to neostal čas a cítim potrebu povedať veľké ĎAKUJEME. Prajem Vám všetkým ešte veľa energie, nadšenia a zmyslu pre humor, s ktorým hráte. Ako angličtinárka chcem zároveň oceniť spôsob akým sa deti môžu naučiť nové slová, frázy z každodenného života. Výslovnosť hercov bola jasná, pekná a zároveň veľmi prirodzená. Ešte raz, v mene všetkých nás, ďakujem a teším sa na ďalšie predstavenie.

Dana Babicova - Gymnázium Liptovský Hrádok

Offline

Predstavenie bolo pekné, zábavne. Boli použite kreatívne kulisy. Čo sa týka anglictiny, objavili sa sem tam malé chybicky,ktore ale nebránili v porozumení textu. Ďakujeme veľmi pekne. 

Barbara Molnárová

Offline

Predstavenie sa nám veľmi páčilo. Bolo vtipné a hlavne sa v ňom hovorilo veľa po anglicky. Považujeme ho za jedno z najvydarenejších z tých, ktoré sme doteraz vo vašom podaní videli. Radi sa zúčastníme aj ďalších predstavení.

V. Mičurová

Offline

Anglické divadelné predstavenie, ktorého sme sa 17. 10. 2018 zúčastnili, bolo veľmi zaujímavé. Zaoberalo sa témou, ktorá sa týka takmer každého mladého človeka. Závislosť na mobilných telefónoch a sociálnych sieťach prerastá do rozmerov, že pomaly zabúdame na reálny svet okolo nás. Názorne tam bolo ukázané, že akýkoľvek perfektný život sa snažíme mať na internete, realita sa často líši. Divadelné predstavenie bolo poučné a vtipné. I angličtina i výslovnosť hercov bola vierohodná. Zaujímavý bol aj kontrast prízvukov. Cez občasné slangové výrazy boli konverzácie ľahko pochopiteľné. V predstavení sa tiež prelínala angličtina so slovenčinou, čo mohlo vyhovovať ľuďom menej zdatným v anglickom jazyku. Toto nevšedné predstavenie sa mnohým z nás páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie Martinského divadelného centra.

Vnučková

Offline

Naša škola sa zúčastnila obidvoch predstavení - The bold Rabbit in Africa/The Onlines. Našim žiakom sa páčili Vaše predstavenia. Žiaci, kt. sa učia na jednotky, dvojky, s radosťou avizovali, že "rozumeli všetkému". The bold Rabbit bola dobrá zábava pre menších žiakov, starších žiakov oslovila téma - byť "online". V budúcnosti môžete počítať s účasťou školy ZŠ J. Kármána v Lučenci. Ďakujeme.

Kalmárová - od žiačky

Offline

Ďakujeme veľmi pekne, bolo to vtipné, poučné a aktuálne. Nesklamali ste ako vždy. 

Ria Volosinova

Offline

Za našu školu v Brestovanoch to bolo super, herecké výkony na jednotku tak isto angličtina, deti si pochvaľovali výslovnosť, že pekne rozumeli deju a celému predstaveniu. Veľmi sa im páčilo. Za nás ani žiadne negatívum na vystúpení nebolo :) 

Mgr.Barbora Uhlíková

Offline

Spolu s kolegyňou chceme vyjadriť obrovský obdiv nad prácou, ktorú ste odviedli v oboch predstaveniach!!! Naozaj boli výborné! Najprv sa nám veľmi páčil smelý zajko, úroveň/pomer angličtiny, herci boli strašne zlatí (najprv sme zostali zaskočené, kde sú naši "starí" :-)), deťom sa tiež veľmi páčilo. A potom keď sme videli the onlines a Miloška v hlavnej úlohe, príbeh, výkony, angličtina, klobúk dole, je vás škoda pri takýchto pubertakoch, ktorí to nevedia oceniť, ale sme veľmi radi, že to robíte!!! (latku ste tento krát postavili veľmi vysoko:-))

Gajdosova

Offline

Toto divadelné predstavenie bolo najlepšie z tých, ktoré sme doteraz videli. Oceňujeme vhodne vybranú tému ako aj vtipné a kreatívne prevedenie. Študentom sa to zdalo zábavné a humor našiel správneho adresáta.Ešte raz ďakujeme.

študenti STKDN, Katarína Demovičová

Bold Rabbit in Africa

Bolo to skvelé, chválili aj učitelia aj žiaci. Ďakujeme

Beranová

Bold Rabbit in Africa

Chcela by som sa Vám poďakovať nielen za spoluprácu, ale predovšetkým za dve výborné predstavenia! Svoje ďakujem som hercom povedala priamo na mieste, ale môžete im to zopakovať ešte raz. Kolegovia, kolegyne aj samotní žiaci boli s predstaveniami veľmi spokojní a verím, že v našej dlhoročnej spolupráci budeme naďalej pokračovať. Odporučím Vás aj ostatným školám, robím to každý rok, ale nejako to nezaberá, čo mi je úprimne ľúto. Kolegyne angličtinárky vždy pripravia žiakov na predstavenie prostredníctvom materiálov, ktoré od Vás dostaneme. Nemáte chybu! To, že si Vás objednávame každý rok, len dokazuje úprimnosť mojich slov.

Renáta Sviteková - ZŠ E. M. Šoltésovej v Krupine

Bold Rabbit in Africa

Ďakujem za veľmi moderné, pôsobivé, hoci náročné predstavenie. Naše deti to zvládli pekne, aj reagovali - kontakt nadviazali s hercami, aj premýšľali - teda, nerobili galibu. Toho som sa dosť bála.... Všetko super, mne sa veľmi páčilo spracovanie tej témy, takže Vás všetkých musím pochváliť a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Pekný deň!

AR

Bold Rabbit in Africa

S oboma predstaveniami odohranými pre našu školu sme boli spokojní aj my učitelia a aj naši žiaci. Oceňujeme, že Vaši herci nielen, že spontánne prekladali pre menších žiakov, ale že aj reagovali na výkriky našich detí : "To je čo ?" a hneď výraz alebo vetu preložili. 

A.Slivková - ZŠ Rajčianska BA

Bold Rabbit in Africa

Divadelné predstavenie sa nám páčilo, hlavne témou ste sa deťom priblížili. Bolo to aj humorné a angličtina jednoduchá a zrozumiteľná. Občas nejaká chyba v jazyku, ale to si deti nevšimli. Hodnotím pozitívne. Ďakujeme.

J.Janošíková Lučenec

Bold Rabbit in Africa

Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.. hlavne štvrtákom, tretiaci sa nám tam nudili, pretože to bolo pre nich dlhé. Odporučila by som toto divadelné predstavenie žiakom štvrtého ročníka. Ako som spomenula, deťom sa veľmi páčilo.. ako  niečo rušivé označili moment keď jeden z hercov menil kulisy..že im to nejak narušilo tú predstavu deja. Najviac sa im páčilo: scéna s opičkou, scéna s tigrom, celkovo zvieratká, piesne a celkovo boli deti spokojné a išli by znovu..:) Ďakujeme.

Simon Danišová

Bold Rabbit in Africa

Ďakujeme veľmi pekne, bolo to vtipné, poučné a aktuálne. Nesklamali ste ako vždy. 

Ria Volosinova

Bold Rabbit in Africa

Za našu školu v Brestovanoch to bolo super, herecké výkony na jednotku tak isto angličtina, deti si pochvaľovali výslovnosť, že pekne rozumeli deju a celému predstaveniu. Veľmi sa im páčilo. Za nás ani žiadne negatívum na vystúpení nebolo :) 

Mgr.Barbora Uhlíková

Bold Rabbit in Africa

Zajko sa páčil. Všetko bolo fajn. Potešilo nás, že sme si mohli urobiť foto s plyšovou žirafkou.

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová

Bold Rabbit in Africa

Spolu s kolegyňou chceme vyjadriť obrovsky obdiv nad prácou, ktorú ste odviedli v oboch predstaveniach!!! naozaj boli výborne! najprv sa nám veľmi páčil smelý zajko, úroveň/pomer angličtiny, herci boli strašne zlatí (najprv sme zostali zaskočené, kde sú naši "starí" :-)), deťom sa tiež veľmi páčilo. A potom keď sme videli the onlines a Miloška v hlavnej úlohe, príbeh, výkony, angličtina, klobúk dole, je vás škoda pri takýchto pubertakoch, ktorí to nevedia oceniť, ale sme veľmi radi, že to robíte!!! (latku ste tento krát postavili veľmi vysoko:-))

Gajdošová

Bold Rabbit in Africa

Dobrý deň pani Agricolová, Vaše divadelné predstavenie Smelý zajko v Afrike sa nám páčilo. Privítali by sme o trošku viac anglických slov, deti všetko rozumeli a aj pozorne počúvali a reagovali kladne na vtipné hlášky. Radi by sme sa zúčastnili aj nabudúce, keď bude Zajko pokračovať :) Nabudúce asi šiestakov vezmem na  predstavenie pre starších, zdalo sa mi to pre nich dosť jednoduché. Predstavenia pre starších žiakov som sa osobne nezúčastnila, takže som sa s deťmi o tom nemohla rozprávať. Prvé odozvy hovoria, že sú spokojní. Ďakujeme

Juríčková

Jack and Joe

Dobrý večer, chceli by sme sa poďakovať za dnešné predstavenie, ktoré bolo naozaj super. Tak, ako učitelia aj deti sa zabavili. Čo sa týkalo úrovne anglického jazyka môžem povedať, že to bolo vynikajúce, zrorumiteľné a pochopiteľné. Aj tie deti, ktoré všetkému nerozumeli si pochvaľovali, pretože si obsah dokázali odvodiť z hereckých výkonov a gest.Takže ešte raz ďakujeme a pri ďalšej možnej príležitosti určite opäť využijeme.

PaedDr.Zuzana Študencová - ZŠ, Jarovnice

Jack and Joe

Dobrý deň,chcela by som sa Vám poďakovať v mene žiakov aj učiteľov našej školy za Vaše divadelné predstavenie. Tak ako minulého roku sa nám predstavenie veľmi páčilo. Malú pripomienku by sme mali k levelu 1, ktorý bol pre žiakov 3. - 5. ročníka dosť náročný a deti nerozumeli, aj keď boli na slovnú zásobu vopred pripravení. Napriek tomu Vás chcem poprosiť, aby ste mi dali vedieť, keď budete mať v ponuke ďalšie predstavenie.

Mgr.Levická, - ZŠ Mirka Nešpora, Prešov

Jack and Joe

Náš prvý deň po jesenných prázdninách sa začal veselšie ako inokedy. Zúčastnili sme sa anglicko-slovenského divadelného predstavenia Jack and Joe II. – Jackpot v kine Hviezda.Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa výborne zabavili na príbehu dvoch bratov, jednovaječných dvojičiek, ktorí sa rozhodli zúrodniť pôdu po nebohom strýkovi Georgovi. Počas predstavenia žiaci spoznali viaceré zaujímavé postavičky amerického vidieka a prežívali s nimi rôzne vtipné situácie ako oranie poľa „motoóuračkou“, fatamorgánu s kaktusom, vystúpenie Big Daddyho, či výhru jackpotu a následnú krádež výherného žrebu. Všetkým žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a týmto príjemným spôsobom si upevňovali svoju znalosť anglického jazyka. Veľmi sa tešíme, že naši žiaci rozumeli dialógom hercov v anglickom jazyku a aktívne sa zapájali do deja.

PaedDr.Adela Melišeková Dojčanová - Súkr. ZŠ Besst, Trnava, Limbová 3

Jack and Joe

Dobry den, chcela by som sa Vam v mene nasich ziakov podakovat za prijemny umelecky zazitok. Divadelne predstavenie sa ziakom aj ucitelom velmi pacilo. Dufam, ze budeme mat prilezitost pozriet si niekedy v buducnosti dalsie. Tesim sa na dalsiu spolupracu

p.Hudymacova - Michalovce Tehliarska 2 SOŠ

Jack and Joe

Dobrý deň, ďakujeme za krásny umelecký zážitok, píšem Vám aj v mene žiačok: Predstavenie bolo poučné, ale aj zábavné. Vôbec nebolo ťažké porozumieť tomu, čo herci rozprávali. Veľmi nápomocné boli aj kľúčové slová pred scénkami. Veľmi sme si to užili.

žiačky IV.ZŠ Komenského 1, Michalovce - uč. PaedDr. Ľubica Šaffová

Jack and Joe

Jack and Joe Jackpot ( level 2 ) Dobrý deň,chcela by som sa veľmi pekne podakovať za vydarené divadelné predstavenie Jack and Joe, ktoré ste odohrali včera u nás. Žiakom i pedagogom sa predstavenie veľmi páčilo, poučné i zábavné zároveň, ja osobne chválim za fantastický herecký výkon.Dakujeme veľmi pekne ešte raz a tešíme sa už teraz na nové predstavenie. Veľa úspechov.

PhDr. Ivana Suchoňová - ZŠ Veľké Kostoľany

Jack and Joe

Jack and Joe ( level 1 a level 2 ) Obe predstavenia boli uzasne...ziakom sa pacili, najma starsim lebo viac rozumeli, ale dokonca sa pacili sa aj kolegom, ktori sa sice museli zucastnit nasilu ako dozor, napriek tomu, ze po anglicky nevedia skoro nic sa zabavali az az. dakujeme velmi pekne este raz :)

Mgr.Marta Kačuňová - Sečovce Obchodná 5 ZŠ

Jack and Joe

Dobry den pani Ing. Štefancová,Dna 7.03. 2013 sme sa zucastnili Vasho divadelneho predstavenia "Jack & Joe“, ktore sa pacilo nielen pedagogom, ale aj samotnym studentom. Priznam sa, mala som trochu obavy z toho, ze sa budu nasi studenti nudit a nebudu rozumiet dialogom, ale zbytocne, pretoze boli velmi fascinovani ci uz samotnym dejom alebo zrozumitelnou anglictinou.Napriek tomu, ze som sa o tomto predstaveni dozvedela na poslednu chvilu, som rada, ze sa mohli na nom zucastnit aspon niektore triedy, ktore nemali prakticke vyucovanie.Ak budete realizovat dalsie predstavenia, prosim o skore informovanie a zaslanie ponuky.Este raz dakujeme za skvely zazitok a prajeme este vela podobnych kreativnych vystupeni!

Mgr. Ľubomíra Ilková - SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto

Jack and Joe

Dobry den p.Ing.Stefancova, Reagujem na vasu vyzvu ohladne divadelneho predstavenia.Nasa skola sa zucastnila na vasom predstaveni po treti krat,boli sme velmi spokojni ako aj predosle roky.Ziakov to zaujalo,mali kulturny ako aj jazykovy zazitok,na vyucovacich hodinach sme este pracovali s doplnkovym materialom,ktory ste mi zaslali.Ziakov to bavilo venovat sa cudziemu jazyku hravou formou - doplnovackami,tajnickami...ktore korespondovali s tym,co videli nazivo pocas predstavenia.Tesim sa na dalsiu spolupracu buduci skolsky rok.

Mgr.Stefan Dikan - ZS SNP Galanta

Jack and Joe

Dobrý deň,včera som bola celý deň taká happy z toho Vášho predstavenia a zážitkov o ktoré sme sa delili so žiakmi a kolegami, že mi nevyšiel čas napísať Vám.Dakujem veľmi pekne, užili sme si to všetci, klobúk dolu pred talentovanými umelcami, ktorí nám svojou troškou tiež prispeli k slávnostnej atmosfére Vianoc a dali nám tento darček. Žiaci boli nadšení, že rozumeli a myslím, že to bolo pre nich aj motiváciou do ďalšieho štúdia AJ. Škoda len, že na poslednú chvíľu vypadlo cca 25 žiakov pre rôzne dôvody, ale myslím, že sálu sme naplnili a banovať môžu len tí, čo Vaše predstavenie nevideli. Ďakujem ešte raz a tešíme sa na budúci rok.Pekné sviatky a radosť v osobnom aj pracovnom živote v Novom roku prajem celému kolektívu.s pozdravom Jarmila Ružičková.

Jarmila Ružičková - OA,Dlhá 256/10, Senica

Jack and Joe

Chcela by som sa Vam a Vasim uzasnym hercom podakovat za skvele predstavenie a divadelny zazitok v mene celeho ucitelskeho kolektivu na ZS Lachova/ a to myslim aj nejazykarov/ a samozrejme aj v mene nasich ziakov!!! Bolo to perfektne!!! Prajeme Vam veeela uspechov a tesime sa na Vas aj buduci rok!!! Ďakujem

Mgr. Mačadyová - Bratislava-Petržalka Lachova 1 ZŠ

Jack and Joe

Veľmi sa nám páčilo Vaše predstavenie, aj tie predošlé a radi prijmeme pozvanie aj na ďalšie . Veľmi poziívne hodnotím aj to, že prikladáte aj zadania k nim, vlastne nám ušetríte kopu času . Skvelý plus bonus !

Ing. Gabriela Búriová - SOŠ - SZKI Nové Zámky

Jack and Joe

Dobrý deň, už hneď po predstavení som poďakovala vašim hercom za vydarené predstavenie. Zvlášt potešil mňa aj kolegov fakt, že sa chytili aj naši otravní deviataci, ktorí majú ku všetkému výhrady. Výborne sa zábavali na predstavení, boli aktívni a nevyrušovali hlúposťami. To bolo pre nás prekvapenie a tak isto som to hneď povedala vašim hercom. A s predstavením boli všetci žiaci spokojní aj v nasledujúcich dňoch, keď sme sa o ňom bavili na vyučovacích hodinách. Bolo to svieže, aktuálne, vhodné pre všetky vekové i vedomostné skupiny .

Mgr. Meliorisová Eva - ZŠ ul. M.R.Štefánika 51 Trebišov

Jack and Joe

Som učiteľka anglického jazyka na ZŠ v Dulovciach a bola som s mojimi žiakmi na vašom predstavení Jack and Joe minulý školský rok.Žiakom aj mne sa predstaveni veľmi páčilo a som rada, že sa môžem zúčastniť nového predstavenia EUROTRIP, ktorý ma obsahovo zaujal ešte viac ako predošlý.Musím sa vám pochváliť, že po návšteve predstavenia minulý rok sme sa v škole po 3 dňoch od vystúpenia rozprávali o obsahu po anglicky a žiak, ktorý máva na vysvedčení4 sa sám prihlásil, že chce povedať o čom to bolo a všetko mi krásne sám porozprával. Všetci sme ho s úžasom počúvali a nemohla som ho neodmeniť krásnou známkou :-)

Mgr. Helena Žigová,ZŠ Dulovce

Jack and Joe

Pani Štefancová, pozdravujem z Levoče a zároveň Vám touto cestou ďakujem za seba, svojich kolegov angličtinárov a samozrejme i za študentov na dnešný príjemný zážitok z divadelného predstavenia Jack & Joe. Takéhoto podujatia sme sa zúčastnili po prvý raz, ale verím že nie naposledy. Všetkých nás vystúpenie pobavilo, ocenili sme herecké výkony, jazykové podanie, ako aj zaujímavú scénu. Tešíme sa na Vaše ďalšie zaujímavé predstavenia. Ak budete mať niečo nové v ponuke, určite sa ozvite, radi prídeme!

Mgr. Gabriela Meluchová, Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča

Jack and Joe

Divadlo bolo skvelé, ďakovala som tým hercom hneď po predstavení. Veď nakoniec naša dlhoročná spolupráca je vizitkou Vašej práce. Ešte raz ďakujem a pekný deň.

Mgr. Dáša Minichová, Prievidza Rastislavova 416/4

Jack and Joe

Dobrý deň, v štvrtok 5. 5. sme sa zúčastnili vášho divadelného predstavenia Jack and Joe.Zhodli sme sa v tom, že by sme vám chceli napísať niekoľko našich postrehov.Myslíme si, že toto predstavenie je viac vhodné pre stredné školy ako pre ZŠ. Nielen vzhľadom na použitú gramatiku a frázy, ale aj na pochopenie súvislostí (hippies, prezidentov príhovor...).Ako učiteľky cirkevnej školy sme si uvedomovali, že nie všetky prvky sú vhodné pre našich žiakov – napr. pieseň prezentovaná „Big Daddym“.Oceňujeme pozitívne prvky – (resume jednotlivých častí, balíčky SZ, poukázanie na nesprávnosť negatívnych prejavov v správaní postáv, ...)Napriek našim určitým výhradám veríme, že sa v budúcnosti stretneme na niektorom z vašich vystúpení.

Mgr. Hana Luptáková, ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Žiar Nad Hronom

Jack and Joe

Dobrý večer pani Štefancová, chcem sa Vám iba poďakovať za úžasné divadelné predstvenie v Poprade. Už dlho som nebola so žiakmi na takomto divadelnom predstavení. Celý čas dávali pozor a naozaj ich zaujal dej. Pripravili ste to na vysokej profesionálnej úrovni a s poriadnou dávkou humoru, ktorý oslovil aj naších žiakov. Ešte dva dni po predstavení sa smiali z prízvuku na "thirty-three" a "chelp me". Chcem Vás len poprosiť v každom prípade ma kontaktujte ak ešte budete mať cestu s vystúpením v Poprade. Divadlo zaujalo aj moje kolegyne a tiež sa vyjadrili, že už dlho neboli na predstavení, ktoré by ponúklo tak veľa našim žiakom.Ďakujem že robíte tak veľa a teším sa na ďašie pozvanie.

Poprad Jarná 3168/13 ZŠ, Mgr. Gariela Krížovská

Jack and Joe

Veľmi sa nám páčilo, bolo vtipné, veľmi dobre zrozumiteľné, krásne výkony hercov. Na predstavenie sme zobrali len žiakov 9. triedy, ale určite by rozumeli aj siedmaci.

Magdalena Tomková, Riaditeľka ZŠ Jablonica

Jack and Joe

chcem Vám poďakovať za dnešné vystúpenie. Nám vyučujúcim sa veľmi páčilo, ako po stránke výchovnej tak i divadelnej. Oceňovali sme herecké výkony aj zaujímavú scenografiu. Názory žiakov ešte monitorujeme, ale zo skúseností vieme, že u adolescentov sa dočkáme skôr kritiky ako chvály. Dôležité je, že sa väčšina dobre bavila. Mne osobne ako učiteľke AJ sa najviac páčila scéna v metre.

Ing. Daša Hronská, PaSA Bratislava

Jack and Joe

Predstavenie bolo SUPER!!! Deckám sa velmi páčilo, že bolo vtipné a stale sa tam nieco dialo. Aj ked vsetkemu nerozumeli, pohopili dej, zabavili sa a zbytok sa ma vypytovali na hodine. tak sme sa potom o tom rozpravali a dovysvetlovali. najviac im utkvela smiesna výslovnost - thirty a mashroom, samovrah v metre, no a aj motorka a cernosský spevak. decka same povedali, ze sa to oplatilo a nelutuju, ze isli, lebo mali zazitok z ucenia sa anglictiny inak. My sme tam boli 3 pani ucitelky a vsetky sme sa zhodli, ze ste uzasni a sme radi, ze nieco take robite.

Andrea Chomová, ZŠ Senica

Jack and Joe

v prvom rade by som Vám chcel poďakovať za divadelné predstavenie Jack and Joe, ktorého sme sa zúčastnili dňa 2. 12.10, bolo naozaj dobré, čo môžem potvrdiť spokojne aj za našich študentov. Doposiaľ som sa zúčastnil Vašich troch predstavení v Bratislave, ale toto bolo naozaj vtipné s hudbou, tancom a myslím si scénami, ktoré boli blízke študentom strednej školy. Ak by som mohol podať informáciu, keby sa v takomto duchu konali aj nasledujúce pripravované predstavenia, čiže aj s hudbou a spevom, tu sa nám páčilo spojenie rockovej hudby a rapu, čo je súčasnej mládeži a najmä tej "bratislavskej" blízke, to je len tak na okraj. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme bolo to fajn a tešíme sa na ďaľšie predstavenie.

Mgr. Erik Špaňo, SOŠ Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Jack and Joe

22.novembra sme v Prievidzi so studentami Spojenej piaristickej školy videli Vaše divadelné predstavenie Jack and Joe. Malo velmi dobrý ohlas medzi študentami. Ja som ako učitelka angličtiny videla aj Vaše predstavenie o Jankovi a Marienke. Aj to bolo výborné. Sú velmi dobre prepracované, aj prvé aj druhé oslovuje dnešných mladých a velmi vhodnou formou im dávkuje anglický jazyk. V tomto druhom predstavení ste ukázali, kolko vela práce ste na sebe spravili, lebo to bolo ešte viac premyslené po všetkých stránkach - jazykovej, metodickej, výrazové formy.

Daniela Valentová, Spojená piaristická škola, Prievidza

Jack and Joe

Ďakujeme za príjemný zážitok z divadelného predstavenia Jack a Joe zo dňa 16. novembra v Bratislave v DK Zrkadlový háj.Podľa vyjadrenia angličtinárok bolo toto predstavenie pre našich žiakov ešte podnetnejšie ako minulý rok, a tak sa tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v predstaveniach v ANJ.

Mgr. Eva Mäsiarová, OA Dudova 4, Bratislava

Jack and Joe

My učitelia i žiaci sme boli veľmi spokojní s typom i úrovňou predstavenia a radi by sme v budúcnosti pokračovali v tomto druhu spolupráce. Ďakujeme za príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšie divadlo.

D.Belušková, SOŠ Prievidza

Jack and Joe

chcem podakovat za pekne divadelne predstavenie, bolo to velmi dobre urobené, pácilo sa to aj detom aj ucitelom. Dakujeme.

Kleinova, ZS D. Savia Zvolen