Silly Bear
Činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami inscenovaná ako učebná pomôcka pre začiatočníkov

Javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške vychádza z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Samozrejme vyhrá ten múdrejší a prefíkanejší.

Rozprávka Silly Bear má veľmi jednoduchú divadelnú štruktúru, a tým je vďačným titulom pre dvojjazyčné divadelné spracovanie. Je plná textovej aj situačnej komiky. Jednotlivé výstupy rámcujú naživo spievané, veselé anglicko-slovenské pesničky. Žiaci si tak hravou formou ľahšie zapamätajú novú slovnú zásobu. Vďaka členeniu na krátke epizódy prináša vždy nové podnety a je zrozumiteľná aj pre tých najmenších divákov a diváčky.

Edukatívnosť nášho divadelného projektu podčiarkuje aj netradičné slovensko-anglické naštudovanie, kde základné dejové a obsahové informácie, názvy postáv i časti pesničiek interpretujeme v jednoduchej angličtine zrozumiteľnej aj začiatočníkom, zložitejšie anglické väzby interpretujeme dvojjazyčne a najnáročnejšie časti deja ostávajú v slovenčine.

Naším cieľom je ľahkou, hravou formou a pomocou veselých pesničiek rozvíjať jazykové schopnosti detí, obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.

Zameranie predstavenia

Slovná zásoba:
spring, autumn, winter, nature, hunter, food, supplies, wheat, potatoes, seeding machine, roots, fur, responsibility, consequences, blister, sack, to mow, to sow, to plough, to grow, to harvest, to plant, to sleep, to load, to promise, to split up, to cheat on, to remember, to regenerate, scary, hungry, probably, exactly …

Slovesné časy:
present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple

Predložky:
on, in, at, up, down, in front, in back, inside, top, bottom

Pracovné materiály

S dostatočným časovým predstihom dodávame elektronické pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, ktoré ocenia tak učitelia, ako aj samotní žiaci. Pomocou nich sa žiaci pripravia hlavne na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich v predstavení čakajú.

Cvičenia sú vypracované osobitne pre prvý a druhý stupeň ZŠ podľa školských osnov.

 

Materiály na stiahnutie

Pesničky na stiahnutie

Manažérka pre predaj inscenácie:

Ing. Veronika Agricolová

0907 856 743
veronika@divadelnecentrum.sk

Video

 

Čas trvania predstavenia je približne 55 minút

Referencie

1/5

Tvorcovia a obsadenie:

Scenár, hudba a réžia: Róbert Mankovecký
Kostýmy: Katarína Hajduková
Výprava: Von Dubravay a Pavol Húšťava 

Obsadenie:
Miloš Kusenda alt. Gabo Fusko, Tomáš Hudcovič, Martin Varinský
Lukáš Púchovsky alt. FIlip Jekkel a Šimon Ferstl
Michaela Hrbáčková alt. Mirka Durná a Katarína Gurová

 

Premiéra inscenácie: 5.11.2019

Mohlo by vás zaujímať:

Tisíc a jedna stories

Tisíc a jedna stories

Činoherné anglicko-slovenské predstavenie pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

November 1989

November 1989

Autorská dokumentárna inscenácia pre študentov SŠ, ktorá reflektuje udalosti z roku 1989.