Tisíc a jedna stories
na motívy rozprávok Tisíc a jedna noc

Anglicko-slovenská rozprávka koncipovaná ako učebná pomôcka pre žiakov základných škôl vznikla v spolupráci s Divadlom ZkuFraVon.

Pozývame vás do rozprávky z exotických čias, keď ľudia ešte lietali na kobercoch, nosili sa na chrbte veľryby a dokázali sa rozprávať s vtákmi. Porozprávame vám príbehy plné zázrakov a ľudskej múdrosti.

Myslíte si, že rozprávanie príbehov môže zachrániť a dokonca aj vrátiť život? V našej rozprávke pôjde dokonca až o tri životy. Moslimského krajčíra, židovského lekára a kresťanského kuchára obvinia z vraždy kráľovského šaša. Našťastie čínsky kráľ Čao Čao miluje príbehy, a keď mu títo traja previnilci porozprávajú príbeh zaujímavejší než tie, ktoré mu rozprával nebohý šašo, daruje im život.

Naším cieľom je ľahkou, atraktívnou a hravou formou rozvíjať jazykové schopnosti detí, obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.

Základné dejové a obsahové informácie interpretujeme v jednoduchej angličtine zrozumiteľnej aj začiatočníkom, zložitejšie anglické väzby interpretujeme dvojjazyčne a najnáročnejšie časti deja ostávajú v slovenčine. 

Po určení ročníkov, ktoré pôjdu na predstavenie, vám odporúčame už iný vedomostný výber nerobiť. Nejde o to, aby ste mali na predstavení len jazykovo zdatných, ale aj takých žiakov, ktorým cudzí jazyk chcete priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Našim skúseným hercom sa dosiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca.

Zameranie predstavenia

Slovesné časy: 
present simple, present continuous, past simple

Predložky: 
in, to, under, next to, on, for, at, down, up

Frázy: 
Here I am! Can you help me? Do you know how to build a house? 
Let me think about it. Yes, you are right. Tell me about it. Are you sure? What is this? What animal is this?

Pracovné materiály

S dostatočným časovým predstihom dodávame elektronické pracovné materiály vo forme gramatických a lexikálnych cvičení, ktoré ocenia tak učitelia, ako aj samotní žiaci. Pomocou nich sa žiaci pripravia hlavne na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich v predstavení čakajú.

Materiály na stiahnutie

Manažérka pre predaj inscenácie:

Ing. Ema Domonji

0948 434 454
ema@divadelnecentrum.sk

Čas trvania predstavenia je približne 50 minút

Inscenácia vznikla s podporou Literárneho fondu.

Referencie

1/3

Tvorcovia a obsadenie:

Scenár: Simona Rezníčeková

Réžia: Andrej Šoltés

Scénografia: Daša Krištofovičová

Hudba: Dalibor Kocian (Stroon)

Obsadenie:

Andrej Šoltés, Miloš Kusenda/Michal Rosík

Mohlo by vás zaujímať:

Offline

Offline

činoherná anglická divadelná inscenácia pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ

November 1989

November 1989

autorská dokumentárna inscenácia pre študentov SŠ