Lazy goat

Činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami, inscenovaná ako učebná pomôcka pre začiatočníkov

Rozprávka o namyslenej a drzej koze je predlohou voľnej divadelnej adaptácie, v ktorej kozu najskôr zvieratká vyženú z dvora, pretože nechce pracovať. Po úteku do lesa koza obsadí líščí domček a nechce z neho von. Líška kozu nikdy v živote nevidela a myslí si, že je to čert. O pomoc prosí bojazlivého vlka, potom hlúpeho medveďa, ale nikto si s kozou nevie dať rady. Nakoniec kozu vyženie maličký ježko, ktorý sa kozy nebojí a pichliače má ostrejšie než koza rohy.

Rozprávka využíva princíp mravného posolstva klasických bájok. Zvieratá sú príklady modelových ľudských vlastností, samozrejme, v hravej a komickej hyperbolizácii. Práve upozorňovanie na negatívne vlastnosti - strach z nepoznaného, ​​lenivosť, nechuť pracovať a namyslenosť sú hlavnými edukačnými cieľmi divadelnej rozprávky. Komediálna až groteskná divadelná forma spolu s veselými anglicko-slovenskými pesničkami, ktoré rámcujú jednotlivé situácie, zaisťujú rozprávke plynulé tempo a ľahké prijatie aj tými najmenšími detskými divákmi.

Rozprávka využíva princíp mravného posolstva klasických bájok. Zvieratá sú príklady modelových ľudských vlastností, samozrejme, v hravej a komickej hyperbolizácii. Práve upozorňovanie na negatívne vlastnosti - strach z nepoznaného, ​​lenivosť, nechuť pracovať a namyslenosť sú hlavnými edukačnými cieľmi divadelnej rozprávky. Komediálna až groteskná divadelná forma spolu s veselými anglicko-slovenskými pesničkami, ktoré rámcujú jednotlivé situácie, zaisťujú rozprávke plynulé tempo a ľahké prijatie aj tými najmenšími detskými divákmi.

Naším cieľom je ľahkou, hravou formou a pomocou veselých pesničiek rozvíjať jazykové schopnosti detí, obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.

Edukatívnosť nášho projektu podčiarkuje aj netradičné jazykové naštudovanie, kde základné dejové a obsahové informácie, názvy postáv i časti pesničiek interpretujeme v jednoduchej angličtine zrozumiteľnej začiatočníkom, zložitejšie väzby interpretujeme dvojjazyčne a najnáročnejšie časti deja zostávajú v slovenčine.

Zameranie predstavenia

Slovná zásoba: visitor, pleasure, hay, bone, mouth, throat, thief, roof, fox, hedgehog, wolf, bear, deer, rabbit, badger, mice, woodpecker, insect, fly, bugs, horn, hooves, devil, tummy, rude, naughty, brave, shabby, delicious, scary, to fetch, to look forward to, to laugh, to block,

to enjoy, to line up, to catch, to hit, to get out, to push out, to move into, to guess, to scare, to bark, to agree...

Prehľad časov: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple.

Pracovné materiály

S dostatočným časovým predstihom dodávame pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, vďaka ktorým sa žiaci môžu vopred pripraviť na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich čakajú. Tieto materiály zároveň zaistia spätnú väzbu po predstavení.

Manažérka pre predaj inscenácie:

Ing. Veronika Agricolová

0907 856 743
veronika@divadelnecentrum.sk

 

 

Video

 

 Dĺžka predstavenia je približne 55 minút

Referencie

Tvorivý tím:

Scenár, hudba, réžia: Róbert Mankovecký

Preklad a jazyková spolupráca: Stephanie Staffen

Kostýmy: Katarína Hajduková

 

Výprava: Pavol Húšťava

Účinkujú: Michal Rosík/Martin Varinský/Dávid Selecký/Norman Šaro/

Ladislav Bédi, Miroslava Durná/Sandra Ľasoková/Ivana Lechmanová

Mohlo by vás zaujímať: