Jack and Joe

činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka

Zoznámte sa s jednovaječnými dvojičkami Jackom a Joeom v našej dvojjazyčnej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácii, ktoré je koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka.

Zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov sa pred vašimi očami rozohrá vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Veľké množstvo postáv charakterizujúcich život v USA dodáva divadelnej inscenácii dynamiku a nečakané zvraty udalostí diváka priam vtiahnu do deja. Každá z javiskovo atraktívnych postáv má svoje vizuálne, charakterové špecifiká a iný jazykový prejav.

Pri príprave scenára sme, ako vždy, spolupracovali aj s pedagógmi anglického jazyka tak, aby sme dokázali naplno využiť obsah školských osnov a pre žiakov pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. 

Dialógy medzi postavami sú založené na zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedá aj náročnosť anglického jazyka. V slovenskom jazyku odznie dejové resumé práve odohratej časti a bude stručne naznačený ďalší vývoj príbehu. Tieto inscenačné intermezzá sú osvedčenými záchytnými bodmi pre mladších a menej zdatných angličtinárov

Po určení ročníkov, ktoré pôjdu na predstavenie, vám odporúčame už iný vedomostný výber nerobiť. Nejde o to, aby ste mali na predstavení len jazykovo zdatných žiakov, ale aj takých, ktorým cudzí jazyk chcete priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Našim skúseným hercom sa dosiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca.

Inscenácia maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote.

Zameranie predstavenia

 • Jednoduchý a priebehový prítomný čas
 • Jednoduchý a priebehový minulý čas
 • Budúci čas
 • Predprítomný čas: ever, never, since, for
 • Slovesá: can, could, will be, able to, must, have to, don't have to, should, shouldn't, would, wouldn't
 • Been / gone
 • Prvá a druhá podmienka
 • Číslovky
 • Prídavné mená – stupňovanie, opozitá
 • Zámená – which, who, that
 • Jednoduché frázové slovesá
 • Question tags: a few/a little, much/many
 • Used to

Pracovné materiály

S dostatočným časovým predstihom dodávame elektronické pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, ktoré ocenia tak učitelia, ako aj samotní žiaci. Pomocou nich sa žiaci pripravia hlavne na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich v predstavení čakajú.

 

Materiály na stiahnutie - Základná škola

Materiály na stiahnutie - Stredná škola

Manažérka pre predaj inscenácie:

Ing. Veronika Agricolová

0907 856 743
veronika@divadelnecentrum.sk

Video

 

Čas trvania predstavenia je približne 60 minút

Referencie

1/29

Tvorcovia a obsadenie:

Scenár, réžia: Tomáš Hudcovič

Kostýmy: Katarína Hajduková

Výprava: Pavol Húšťava

Obsadenie:

Miloš Kusenda alt. Gabo Fusko, Tomáš Hudcovič, Martin Varinský
Lukáš Púchovsky alt. Filip Jekkel, Šimon Ferstl
Michaela Hrbáčková alt. Mirka Durná a Katarína Gurová

 

Premiéra inscenácie: 5.11.2019

Mohlo by vás zaujímať:

November 1989

November 1989

Autorská dokumentárna inscenácia pre študentov SŠ, ktorá reflektuje udalosti z roku 1989.

Tisíc a jedna stories

Tisíc a jedna stories

Činoherné anglicko-slovenské predstavenie pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ.