Vážení pedagógovia, vzácni diváci.
Divadelné centrum je po 2 rokoch späť zo živými predstaveniami.

Počas celej pandémie bola našou prioritou bezpečnosť, aj preto sme pripravili výnimočný projekt www.divadelnecentrum.online, ale v tejto chvíli už pre Vás zapĺńame kalendár termínmi v mesiacoch apríl, máj a jún.

Nesmierne sa Vás tešíme!

Naše predstavenia patria do kategórie "Nízkorizikové hromadné podujatia".

Tento týždeň (21-27/02) má MZSR predložiť vláde návrh na rozvoľnenie v 2 fázach od 28.02 (čiastočné) a od 28.03 (úplné). Predstavu o uvoľňovaní opatrení pri hromadných podujatiach a školách zverejnili médiá počas minulého týždňa v tomto znení:

1. fáza uvoľnenia od 28. februára do 27. marca:

  • Respirátor: povinný v interiéri aj exteriéri, na hromadných podujatiach aj v exteriéri, ak nie je možné dodržať rozstupy aspoň dva metre.
  • Školy a vzdelávanie: Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Izolácia po pozitívnom teste ostáva. Po izolácii treba ešte päť dní nosiť respirátor.
  • Hromadné podujatia: Nízko a stredne rizikové (napríklad divadlo, bohoslužby, kino, športové a kultúrne podujatia, kongresy): režim základ, 500 osôb alebo maximálne 50 percent kapacity.


2. fáza uvoľnenia od 28. marca do vzniknutia epidemicky rizikovej situácie z dôvodu nástupu novej vlny alebo príchodu nového variantu:

  • Zrušia sa kapacitné obmedzenia.
  • Úprava povinnosti nosenia rúšok – podľa epidemickej situácie.
  • Zrušenie karantény, pri úzkom kontakte nahradená nosením respirátora počas desatich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Kontakty žiakov už do karantény nepôjdu

Dôležitá zmena má nastať už od konca februára v školách. Premiér ohlásil, že sa zruší domáca karanténa pri kontakte žiakov v triede. Znamená, že do karantény bude musieť ísť len žiak, ktorý mal pozitívny test – ostatní by mali ďalej chodiť do školy či do škôlky.

Dnes musia ísť do karantény aj blízke kontakty pozitívnych, teda ich spolužiaci.