SILLY BEAR

činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami, inscenovaná ako učebná pomôcka pre začiatočníkov

Javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške vychádza z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Samozrejme vyhrá ten múdrejší a prefíkanejší.

3_silly_bear_1

Rozprávka Silly Bear má veľmi jednoduchú divadelnú štruktúru, a tým je vďačným titulom pre dvojjazyčné divadelné spracovanie. Je plná textovej aj situačnej komiky. Jednotlivé výstupy rámcujú naživo spievané, veselé anglicko-slovenské pesničky. Žiaci si tak hravou formou ľahšie zapamätajú novú slovnú zásobu. Vďaka členeniu na krátke epizódy prináša vždy nové podnety a je zrozumiteľná aj pre tých najmenších divákov a diváčky.

Edukatívnosť nášho divadelného projektu podčiarkuje aj netradičné slovensko-anglické naštudovanie, kde základné dejové a obsahové informácie, názvy postáv i časti pesničiek interpretujeme v jednoduchej angličtine zrozumiteľnej aj začiatočníkom, zložitejšie anglické väzby interpretujeme dvojjazyčne a najnáročnejšie časti deja ostávajú v slovenčine.

Naším cieľom je ľahkou, hravou formou a pomocou veselých pesničiek rozvíjať jazykové schopnosti detí, obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.

S dostatočným časovým predstihom dodávame elektronické pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, ktoré ocenia tak učitelia, ako aj samotní žiaci. Cvičenia sú vypracované osobitne pre prvý a druhý stupeň ZŠ podľa školských osnov. Pomocou nich sa žiaci pripravia hlavne na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich v predstavení čakajú.

Dĺžka predstavenia je približne 55 minút.

Slovná zásoba: spring, autumn, winter, nature, hunter, food, supplies, wheat, potatoes, seeding machine, roots, fur, responsibility, consequences, blister, sack, to mow, to sow, to plough, to grow, to harvest, to plant, to sleep, to load, to promise, to split up, to cheat on, to remember, to regenerate, scary, hungry, probably, exactly …
Slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple.
Predložky: on, in, at, up, down, in front, in back, inside, top, bottom

 

1_banner-cvicenia

3_banner-2018-right