Pinocchio

činoherná anglicko - slovenská divadelná rozprávka, koncipovaná ako učebná pomôcka pre žiakov ZŠ

Pinocchio je najznámejšia bábka na svete. Ale ten náš Pinocchio nie je drevený, ani papierový. Je živý! Naozajstný živý Pinocchio. Kedysi síce býval riadne poleno, mal dutú hlavu a robil si čo chce. Ale my sme s ním mali trpezlivosť, venovali sa mu a verili, že raz sa stane naozajstným chlapcom. Nakoniec Pinocchio je v každom z nás. Ten živý, ale aj ten drevený. Veď každý z nás niekedy neposlúchal, sľuboval a len z čistého detského záujmu sa vydal hľadať neznáme dobrodružstvo.

Ako sa Pinocchiovi na cestách darilo sa dozviete v našom novom predstavení, ktoré je určené hlavne pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ. Zabavia sa ale všetci od 3 do 99 rokov.

Jazyková úroveň predstavenia je nastavená tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná rozprávka v anglickom jazyku určite je. Sme presvedčení, že hra v nich posilní sebaistotu a vytvorí pozitívny vzťah k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka. Je dokázané, že novú slovnú zásobu si žiaci zapamätajú jednoduchšie, ak im je podaná hravou formou.

S dostatočným časovým predstihom dodávame elektronické pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, ktoré ocenia tak vyučujúci, ako aj samotní žiaci. Cvičenia sú vypracované osobitne pre prvý a druhý stupeň ZŠ podľa školských osnov. Pomocou nich sa žiaci pripravia hlavne na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich v predstavení čakajú.

Po určení ročníkov,
ktoré pôjdu na predstavenie, vám odporúčame už iný vedomostný výber nerobiť. Nejde o to, aby ste mali na predstavení len jazykovo zdatných, ale aj takých žiakov, ktorým cudzí jazyk chcete priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Našim skúseným hercom sa dosiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca.

Cieľom predstavenia
je atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka, nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.

Predstavenie je zamerané najmä na:

Slovná zásoba: run, catch, lie, way, wooden, shy, textbook, angry, forest, hungry, sell, terrible, next, etc.

Slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous

Predložky: on, in, at, around, between

Dĺžka predstavenia je približne 50 minút.

Tvorcovia a obsadenie:

Scenár a réžia: Andrej Šoltés

Výprava: Von Dubravay

Zvukový dizajn: Martin Melo

Hrajú: Andrej Šoltés, Michal Rosík / Miloš Kusenda (alternácia)

Manažér pre predaj inscenácie:
Mgr. Andrej Agricola, mobil: 0948 434 454, e-mail: andrej@divadelnecentrum.sk

Infolinka:

Otázky ohľadom rezervácií, informácie
o predstaveniach...

Mgr. Andrej Agricola

0948 434 454

andrej@divadelnecentrum.sk

1_banner-cvicenia

3_banner-2018-right