Jack and Joe

Zoznámte sa s jednovaječnými dvojičkami Jackom a Joeom v  našej dvojjazyčnej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácii, ktoré je koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov sa pred vašimi očami rozohrá vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť.

3_dsc_7460

Veľké množstvo postáv charakterizujúcich život v USA dodáva divadelnej inscenácii dynamiku a nečakané zvraty udalostí diváka priam vtiahnu do deja. Každá z javiskovo atraktívnych postáv má svoje vizuálne, charakterové špecifiká a iný jazykový prejav.

Jazyková úroveň inscenácie je nastavená tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou predstavenie v anglickom jazyku určite je. Dialógy medzi postavami sú založené na zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedá aj náročnosť anglického jazyka. V slovenskom jazyku odznie dejové resumé práve odohratej časti a bude stručne naznačený ďalší vývoj príbehu. Tieto inscenačné intermezzá sú osvedčenými záchytnými bodmi pre mladších a menej zdatných angličtinárov.

Po určení ročníkov, ktoré pôjdu na predstavenie, vám odporúčame už iný vedomostný výber nerobiť. Nejde o to, aby ste mali na predstavení len jazykovo zdatných žiakov, ale aj takých, ktorým cudzí jazyk chcete priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Našim skúseným hercom sa dosiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca.

S dostatočným časovým predstihom dodávame elektronické pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, vďaka ktorým sa žiaci môžu vopred pripraviť na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich čakajú. Tieto materiály zároveň zaistia spätnú väzbu po predstavení.

Inscenácia maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote.

 

Dĺžka trvania predstavenia je približne 60 minút.

3_jack-and-joe_motorka

Predstavenie je zamerané najmä na:

 • Jednoduchý a priebehový prítomný čas
 • Jednoduchý a priebehový minulý čas
 • Budúci čas
 • Predprítomný čas – ever, never, since, for
 • Slovesá – can, could, will be, able to, must, have to, don't have to, should, shouldn't, would, wouldn't
 • Been / gone
 • Prvá a druhá podmienka
 • Číslovky
 • Prídavné mená – stupňovanie, opozitá
 • Zámená – which, who, that
 • Jednoduché frázové slovesá
 • Question tags: a few/a little, much/many
 • Used to

Tvorcovia a obsadenie:

Scenár, réžia: Tomáš Hudcovič
Preklad a jazyková úprava: Klaudia Tabačková, Juraj Tabaček
Kostýmy: Katarína Hajduková
Výprava: Pavol Húšťava

Manažérka pre predaj inscenácie:

Ing. Veronika Agricolová, mobil: 0907 856 743, e-mail: veronika@divadelnecentrum.sk

Infolinka:

Otázky ohľadom rezervácií, informácie
o predstaveniach...

Ing. Veronika Agricolová

0907 856 743

veronika@divadelnecentrum.sk

1_banner-cvicenia

3_banner-2018-right