Anglické predstavenia

Divadelné centrum

Piliérom našej produkcie sú anglické predstavenia, ktorými sme momentálne na  trhu výnimoční.
Ponúkame najširší výber predstavení v angličtine od rozprávok pre našich najmenších divákov až po teenagerske predstavenia pre mládež.

Naše predstavenia sú koncipované ako učebné pomôcky pre zlepšenie vnímania cudzieho jazyka u detí a mládeže.

Pri príprave scenára spolupracujeme s pedagógmi anglického jazyka, tak aby boli predstavenia primerané danej vekovej kategórii. Pri používaní slangových výrazov spolupracujeme s anglickými a americkými lektormi.
K predstaveniam dodávame pracovné materiály so slovnou zásobou  a použitými frázami, ktoré Vám pomôžu obohatiť Vaše lekcie a aktívne zapojiť Vašich študentov do diania na lekcii nielen pred predstavením ale aj po ňom, a interaktívnou zábavnou formou naučiť cudzí jazyk.

S nami štúdium cudzieho  jazyka už nemusí byť utrpením, ale doboru zábavou ...


3_english-language - Daniel Ontko - dano3_english-language-lesson-boston - Daniel Ontko - dano


1_banner-cvicenia

3_banner-2018-right