Anglické inscenácie


Piliérom našej produkcie sú anglické inscenácie, ktorými sme momentálne na trhu výnimoční.

Ponúkame najširší výber inscenácií v angličtine od rozprávok pre našich najmenších divákov až po teenagerske inscenácie pre mládež.

Naše predstavenia sú koncipované ako učebné pomôcky pre zlepšenie vnímania cudzieho jazyka u detí a mládeže.

Pri príprave scenára spolupracujeme s pedagógmi anglického jazyka, tak aby boli predstavenia primerané danej vekovej kategórii. Pri používaní slangových výrazov spolupracujeme s anglickými a americkými lektormi.
K predstaveniam dodávame pracovné materiály so slovnou zásobou a použitými frázami, ktoré vám pomôžu obohatiť vaše lekcie a aktívne zapojiť vašich študentov do diania na lekcii nielen pred predstavením ale aj po ňom a interaktívnou zábavnou formou naučiť cudzí jazyk.

S nami štúdium cudzieho jazyka už nemusí byť utrpením, ale doboru zábavou ...


3_english-language - Daniel Ontko - dano3_english-language-lesson-boston - Daniel Ontko - dano

1_banner-cvicenia

3_banner-2018-right